Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar:

 
 6 september 2018  Studiemiddag 13.00u-15.00u
 5 oktober 2018  Studiedag
 15 t/m 19 oktober 2018  Herfstvakantie
 6 december 2018  Studiedag
 24 december t/m 4 januari 2019  Kerstvakantie
 4 februari 2019  Studiedag
 4 t/m 8 maart 2019  Voorjaarsvakantie
 27 maart 2019  Studiedag
 22 april t/m 3 mei 2019  Meivakantie
 30 en 31 mei 2019  Hemelvaart
 7 juni 2019  Studiedag
 10 juni 2019  Pinksteren
 11 juni 2019  Studiedag
 8 juli t/m 16 augustus 2019  Zomervakantie

Vrij vragen 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag naar school; de verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij ouders, downloads.
  
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de verlofaanvraag op de website uitgebreid beschreven.