Visie en Missie

Verschillen zijn er
 
Wij beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is. Elk kind moet zich prettig en veilig voelen op school. Pas dan kan het kind zich maximaal ontwikkelen. Vanuit de veiligheid, die we het kind bieden, leert het ook om kritisch te zijn en voor zichzelf op te komen. Het belangrijkste kenmerk van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is het samenkomen van kinderen van allerlei gezindten, levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke overtuigingen, zodat de kinderen vanuit die verscheidenheid kunnen komen tot waardering van de ander en verdieping van het eigen standpunt. De opvoeding op onze school heeft dit als uitgangspunt. In kringgesprekken wordt dit apart aan de orde gesteld, door onder andere informatie te geven over verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.
 
Onze school houdt zoveel mogelijk rekening met de eigen geaardheid van de kinderen. Er zijn grote verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu en voor alle verschillen moet er ruimte zijn. Samen met de ouders leveren wij een bijdrage aan het functioneren van elk kind op zijn eigen niveau, ieder zijn eigen talent wordt door ons erkend, daarin mag je zijn wie je bent. Onder het motto: 'Verschillen zijn er, wij doen er wat mee'.