Zorg extern

Onderwijs aan zieke kinderen
 
Een op de zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ook leerlingen met een chronische of levensbedreigende ziekte moeten onderwijs kunnen volgen. Consulenten van Onderwijs- ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ondersteunen ouders, leerlingen en de school hierbij. Een consulent helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van lessen aan huis als een zieke leerling geen les kan krijgen van zijn of haar eigen leraar. Ouders en de school van een zieke leerling kunnen een consulent OZL gratis inschakelen. Samen vormen de consulenten het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). De consulenten voor onze regio kunt u bereiken via mevrouw Anja de Jong (coördinator)  anja.dejong@fontys.nl Telefoon: 08850 73888.
 
 
Begeleiding van kinderen met epilepsie
 
Voor kinderen met epilepsie is een aparte regeling gemaakt in de wet op Passend onderwijs. Ouders, leraren, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie terecht bij het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.lwoe.nl of rechtstreeks contact opnemen met Epilepsieschool De Berkenschutse te Heeze, telefoon
040 - 22 793 00.
 
 
Specialistisch pedagogisch medewerker
 
Op Den Bongerd is een pedagogisch medewerker werkzaam van Kompaan en de Bocht in Goirle. Deze organisatie biedt pedagogische ondersteuning aan vrouw, kind en gezin. Het doel is om met intensieve samenwerking tussen Kompaan en de Bocht, peuteropvang, kinderopvang en het basisonderwijs in de gemeente Goirle een verbeterslag te maken in de ontwikkeling van het jonge kind (groep 1 en 2). Soms zijn er vragen of problemen, waarvan het van toegevoegde waarde kan zijn om er samen naar te kijken, om onze deskundigheid te bundelen.