MR

De MR wil meedenken met, en adviseren van de directie met als einddoel een zo goed mogelijk werkklimaat voor het personeel en het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen. Hierbij is het van belang dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat wordt aangesloten bij de basisbehoeften van de kinderen.
 
De vergaderingen van de MR worden op de website en in het ouderportaal aangekondigd. Hieronder vindt u de agenda en de notulen terug. De vergaderingen zijn een gedeelte openbaar, dus voor iedere ouder toegankelijk als toehoorder. U kunt met op- en aanmerkingen over de gang van zaken op school ook terecht bij (de leden van) de MR. De MR gaat er hierbij vanuit dat u in de eerste plaats de betreffende leerkracht en/of de directie met uw opmerkingen benadert. Wij zijn te bereiken via bongerd.mr@edu-ley.nl

Onze MR bestaat uit ouders een leerkrachten.
Oudergeleding:
Nina Zwartkruis-Peters (voorzitter)
Denise Eurlings-van der Made
Rins Sparnaaij
Personeelsgeleding:
Amy van den Heuvel  
Caroliene van der Graaf
Jurgen Wilmsen

De vergaderingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn gepland op:

De vergadering begint om 19:45u. Het eerste gedeelte van de vergadering is besloten, vanaf 20:15u bent u van harte welkom als toehoorder.


Klik hier voor de agenda's.
Klik hier voor de notulen.