MR

De MR wil meedenken met, en adviseren van de directie met als einddoel een zo goed mogelijk werkklimaat voor het personeel en het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen. Hierbij is het van belang dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat wordt aangesloten bij de basisbehoeften van de kinderen.
 
De vergaderingen van de MR worden op de website en in het ouderportaal aangekondigd. Hieronder vindt u de agenda en de notulen terug. De vergaderingen zijn een gedeelte openbaar, dus voor iedere ouder toegankelijk als toehoorder. U kunt met op- en aanmerkingen over de gang van zaken op school ook terecht bij (de leden van) de MR. De MR gaat er hierbij vanuit dat u in de eerste plaats de betreffende leerkracht en/of de directie met uw opmerkingen benadert. Wij zijn te bereiken via bongerd.mr@edu-ley.nl

Onze MR bestaat uit ouders een leerkrachten.
Oudergeleding:
Tycho van Lierop      (Voorzitter)
Denise Eurlings-van der Made
Nina Zwartkruis-Peters
Personeelsgeleding:
Amy van den Heuvel  
Noortje Lamers 
Debby Oerlemans

De vergaderingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn gepland op:
14 september 2021
05 oktober 2021
16 november 2021  
14 december 2021 geannuleerd
25 januari 2022 geannuleerd
22 maart 2022
19 april 2022
07 juni 2022
12 juli 2022

De vergadering begint om 19:45u. Het eerste gedeelte van de vergadering is besloten, vanaf 20:15u bent u van harte welkom als toehoorder.


Klik hier voor de agenda's.
Klik hier voor de notulen.