Uw kind, onze zorg

Kennismaking
 
De eerste contactpersoon voor een nieuwe leerling en zijn of haar ouders is de directeur van onze school. Van haar krijgt u informatie en een aanmeldingsformulier om uw kind aan te melden. In overleg met het Hoofd Onderwijs en Zorg wordt de toelating besproken en wordt bekeken of wij in staat zijn om uw kind te begeleiden. De plaatsing in de groep wordt in overleg met de leerkracht door de teamleider bepaald. Nieuwe kinderen die starten in groep 1 of 2 krijgen een paar weken voordat ze beginnen huisbezoek van de nieuwe leerkracht. Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt kan het op de basisschool worden toegelaten. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Voor die vierde verjaardag mag uw kind maximaal 5 dagen kennis komen maken. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht, die bij u thuis op bezoek komt. Ook voor de kinderen die starten in groep 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid dat ze alvast een dag komen kennismaken met de nieuwe groep en de leerkracht. De leerlingen, die aan het begin van het schooljaar nieuw starten maken geen gebruik van kennismakingsdagen, maar van de Kijkmiddag aan het einde van het schooljaar. Op die middag zitten alle groepen in hun nieuwe samenstelling met de nieuwe leerkracht in het nieuwe lokaal. Op het moment dat uw kind als leerling op onze school komt, nemen wij een gedeelte van de zorg voor uw kind over. Op de eerste plaats doen wij ons best om uw kind zich prettig te laten voelen binnen de groep. Voor een optimale ontwikkeling is dit van essentieel belang. Verder volgen wij zijn of haar emotionele, sociale, motorische en intellectuele ontwikkeling op de voet. Tijdens gesprekken met u wordt deze voortgang besproken.