GMR

Ook de vergaderingen van de GMR worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De notulen vindt u op de website van Edu-Ley.
De GMR is te bereiken via de secretaris op: willem@obsdenbongerd.nl.