GMR

Ook de vergaderingen van de GMR worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De notulen vindt u binnenkort op de website.
De GMR kan gemaild worden via gmr@obsdenbongerd.nl.