Deelnemers

Kindcentrum Frankische Driehoek in Goirle wordt momenteel in nauwe samenwerking met de gemeente Goirle gerealiseerd door:

 • Basisschool Den Bongerd
  Dit is onze eigen openbare school, die momenteel 23 groepen telt met ongeveer 580 leerlingen . Het adres luidt Frankische Driehoek 2a. Zie verder op deze website www.obsdenbongerd.nl
 • Basisschool Open Hof
  Dit zijn onze rooms-katholieke buren. Zij hebben momenteel 8 groepen met ongeveer 180 leerlingen. Het adres luidt Frankische Driehoek 1. Zie verder: www.openhof-goirle.nl
 • De Avonturiers
  Deze organisatie voor kinderopvang heeft een kinderdagverblijf en draagt verder zorg voor- en buitenschoolse opvang. Het adres luidt Frankische Driehoek 2b Zie verder: www.de-avonturiers.nl
 • Stichting De Blij-vertjes
  Deze stichting verzorgt momenteel de tussenschoolse opvang op obs Den Bongerd voor gemiddeld 350 leerlingen.
 • Wijkcentrum De Deel
  Dit is gevestigd aan de Frankische Driehoek en biedt ruimte aan vele activiteiten. Zie verder: www.dedeel.nl
 • Samenwerkingspartners
  Het is de bedoeling om samen te gaan werken met verschillende andere partners om de doelstellingen te kunnen realiseren. Met verschillende van hen hebben de eerste contacten al plaatsgevonden.
  Hierbij kan gedacht worden aan de Bibliotheek, Muziekschool Factorium, GGD, Jeugdzorg, Netwerk Jeugdhulpverlening, Maatschappelijk Werk, Consultatiebureau, Sportverenigingen ,Voortgezet onderwijs ,CC. Jan van Besouw (cultureel werk) Jeugd- en Jongerenwerk .