Hulp voor ouders

't Loket: uw aanspreekpunt voor hulp en ondersteuning in de gemeente Goirle
't Loket biedt informatie, advies en ondersteuning zodat inwoners zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken, samenleven, opvoeden en zich ontwikkelen. Het uitgangspunt van 't Loket is om gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden, die van uw omgeving en het inschakelen van informele hulp. Als er meer nodig is, adviseert 't Loket de gemeente over de inzet van professionele hulp. Dichtbij, betrokken, betrouwbaar. 't Loket werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werkers. U kunt met hen contact opnemen voor vragen over bijvoorbeeld opvoedondersteuning of als u zorgen over de ontwikkeling van uw kind heeft.
 
Contactgegevens
U kunt 't Loket bellen of mailen voor informatie of (een kort) advies over uw situatie. Er werken 10 consulenten van verschillende maatschappelijke organisaties met verschillende expertise, o.a. op het gebied van jeugdhulpverlening. Zo nodig maakt een consulent met u een vervolgafspraak voor een persoonlijk gesprek bij 't Loket of bij u thuis.
Bellen: op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.30 uur: 013 - 534 91 91
Mailen: via info@loket.goirle.nl of via het contactformulier op de website: www.goirle.nl/loket
Bezoekadres: Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Let op: de consulenten van 't Loket werken op afspraak, dus geen vrije inloop.
 
 
Meedoen kan?
De gemeente Goirle kent een aantal regelingen voor ouders/verzorgers met een laag inkomen. Dus niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook werkende mensen met een laag inkomen kunnen een steuntje in de rug krijgen (tot 120 % bijstandsnorm). De Gemeente Goirle wilt u graag informeren u over het kindpakket. Dit pakket is een verzameling van regelingen voor ouders met een laag inkomen en een of meer kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar. Via het kindpakket kunnen kinderen een computer krijgen, een vergoeding voor spullen die nodig zijn als het kind voor het eerst naar de middelbare school gaat of een vergoeding voor sporten, zwemles, schoolactiviteiten of het bezoek aan de peuterspeelzaal. Verder kan er ook speciaal maatwerk worden geleverd via de pilot Kinderen Vooruit! Deelname aan Kinderen Vooruit kunt u niet zelf aanvragen, dit kan alleen door verwijzers zoals de school
of maatschappelijk werk. Wat zit er in het kindpakket? Een maximale vergoeding van € 260,- per kind per jaar. Voor sport- en schoolactiviteiten, bezoek peuterspeelzaal of hobbyclubs. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om voor deze regelingen in aanmerking te komen. Via de website www.BerekenuwrechtPLUS.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt en kunt u tegelijkertijd een aanvraag indienen. Hebt u hulp nodig bij het indienen van een aan- vraag? Neem dan contact op met de formulierenbrigade op de site, of informeer op school bij één van de leerkrachten. Zij staan u graag te woord als u hulp nodig heeft.