Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang 
 
Tijdens de middagpauze is het mogelijk uw kind op school te laten overblijven. Deze opvang wordt verzorgd door Stichting De Blij-vertjes. Per groep blijft een (geschoolde) overblijfkracht met de kinderen eten, indien mogelijk in het eigen klaslokaal. Voor het gebruiken van de meegebrachte lunch en drinken krijgen de kinderen ongeveer 20 minuten de tijd. Het is niet wenselijk snoep of 'snoepkoeken' mee te geven. Na het eten krijgen de kinderen een stuk fruit. Is uw kind allergisch? Meld dit dan bij de coördinator of vul een 'allergie-briefje' in.
Tijdens het eten ligt de nadruk op het creëren van een vertrouwde en rustige sfeer. Er is ruimte voor individuele aandacht. Voordat de kinderen buiten gaan spelen, ruimen ze samen met de overblijfkracht op.
De Blij-vertjes kiest - als het weer het toelaat - bewust om de resterende tijd lekker buiten te spelen, ook in de winter. Als het weer het 'echt' niet toelaat, spelen we in de klas, aula of speelzaal.
 
Ouders/verzorgers geven de vaste overblijfdagen schriftelijk, voorzien van uw handtekening, door aan de coördinator. Uitzonderingen zoals: afmelden voor een vaste dag, een extra dag overblijven of incidenteel overblijven geeft u - uiterlijk vóór 8:45 uur van de overblijf dag door - via de TSO-telefoon (spreek in na de boodschap). Dit kan natuurlijk ook de dag(en) ervoor. Het nummer is 06 - 49 365 311. Tip: zet dit nummer in uw mobiele telefoon.
 
U betaalt vooraf door middel van een strippenkaart.
 
De kosten voor een strippenkaart zijn:
-       20-strippenkaart € 38,50         
-       30-strippenkaart € 57,00
-       50-strippenkaart € 93,00
 
Overmaken kan op rekeningnummer NL96RABO 011 96 57 430 t.n.v. De Blij-vertjes. Vermeld altijd naam en achternaam van uw kind alsmede de groep en naam van de leerkracht (bijv. 1/2 juf Carla of 3 meneer Johan).
Indien nodig, kunt u voor de betaling aanspraak maken op de 'sociale kas'. Schroomt u niet hiervoor contact op te nemen met de directie van school.
 
Voor de overblijfkrachten kan het van belang zijn kennis te hebben van bepaalde omstandigheden rondom uw kind. Mocht u de leerkracht informeren over het een en ander, wilt u bij hem/haar dan eveneens aangeven of dit gedeeld kan worden met de coördinator? U kunt ons hiervoor ook rechtstreeks benaderen.
 
De uitvoering van de tussen schoolse opvang op Den Bongerd wordt verzorgd door Stichting 'De Blij-vertjes'.
De Stichting volgt de richtlijnen van het Rijk en verschillende keurmerken voor TSO. De stichting heeft de directe verantwoordelijkheid voor het overblijven en heeft daarnaast regelmatig overleg met de directie en leerkrachten van de school.
 
De coördinator Jeannette Goossens zorgt o.a. voor:
-       Het doorvoeren van het (pedagogisch) beleid;
-       Scholingsaanbod voor de overblijfkrachten;       
-       Voldoende overblijfkrachten;
-       Contacten met ouders.
 
In de afgelopen 15 jaar hebben overblijfkrachten diverse cursussen/trainingen gevolgd die ook steeds up-to-date gehouden worden. Maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend is de coördinator om 8.20 uur aanwezig op school (keukentje bij de oranje trap). Bij regelmatig storend gedrag van uw kind wordt altijd contact opgenomen met u. Een enkele keer kan dit soms resulteren in tijdelijke schorsing voor het overblijven. Dit besluit gaat uiteraard altijd in overleg met de leerkracht en/of directie.
 
Gedurende het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om vier keer mee te lopen tijdens het overblijven. Dit geeft u niet alleen een goed beeld van dit uur opvang van uw kind; daarnaast zijn wij altijd blij met extra handen en aandacht voor 'onze' kinderen. Voor dit meelopen krijgt u per keer € 4,- korting op de volgende strippenkaart. U wordt ontvangen en begeleidt door een enthousiast team! Ons team is goed op elkaar ingespeeld. Naast trainingen heeft ieder een extra taak binnen het overblijven.
Deze gedeelde verantwoordelijkheid is een groot onderdeel van onze kracht. Heeft u zelf een pedagogische achtergrond en wilt u ons team af en toe ondersteunen? Laat het dan weten aan de coördinator.
 
e-mailadres:
overblijven@obsdenbongerd.nl‎