Naschoolse opvang

Wettelijk kader

Als gevolg van de motie Van Aartsen/Bos is geregeld dat de scholen vanaf 1 augustus 2007 verplicht zijn voor- en naschoolse opvang te bieden, dan wel faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen voor 4 t/m 13 jarigen.

De kinderopvang is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Voor de financiering wordt aangesloten bij de wet kinderopvang. Dit betekent dat de daarvoor van toepassing zijnde tarieven gelden en de ouders middels de werkgever, dan wel de belastingdienst (kinderopvangtoeslag) een bijdrage in de kosten kunnen krijgen.

Meer informatie hierover vindt u bij belastingdienst.nl of uw werkgever.

De voor- en naschoolse opvang zijn wettelijk geregeld in de wet op de Kinderopvang.

De tussenschoolse opvang is sinds 1 augustus 2006 geregeld in de wet Primair onderwijs.
 

Kindcentrum

De basisscholen Open Hof en Den Bongerd zijn betrokken bij de realisatie van het kindcentrum aan de Frankische Driehoek.

Hierbij zijn tevens de Stichting de Blij-vertjes, de b.s.o. De Avonturiers betrokken als kernpartners.

De directies van beide scholen hebben daarom besloten om de uitvoering van de kinderopvang met de genoemde organisaties te realiseren.

Met de Avonturiers zijn daarom afspraken gemaakt omtrent de voorschoolse opvang. Onder de knop 'deelnemers' vindt u meer informatie over de Avonturiers. U kunt tevens gaan naar www.de-avonturiers.nl

Uitvoering

Uw kind wordt om 15.00u. op school opgehaald. De centrale verzamelplaats is in de hal bij de kleutergroepen. Van daaruit gaan de kinderen onder begeleiding van enkele leidsters van de buitenschoolse opvang naar de avonturiers. U haalt daar uw kind op de gewenste tijd op.

Heeft u belangrijke informatie voor die dag, dan kunt u die aan de leerkracht doorgeven. Deze zorgt er dan voor, dat deze informatie indien gewenst ook bij de leidster van de buitenschoolse opvang terecht komt.

Aanmelden

U kunt dit rechtstreeks doen bij de Avonturiers of via hun website www.de-avonturiers.nl waarop u de aanmelding digitaal kunt afwerken onder de knop 'contact', of u kunt een inschrijfformulier van de leesplank op school meenemen.