Leerlingenraad

Waarom leerlingenraad
Op onze school staan we voor stimuleren van eigenaarschap van kinderen. Waar we kinderen meenemen om mee te denken over de eigen ontwikkeling, zo laten we de kinderen ook meedenken over de ontwikkeling binnen de school. Met de klas als achterban, komen ze met goede adviezen richting de school. Wij ervaren dit als een grote meerwaarde.


Wat houdt het in
Er zijn onderwerpen die de school belangrijk vindt om de mening van de kinderen daarover te vragen bijvoorbeeld: de speelplaats, de regels op school in het algemeen, de brede school, verkeer, gezonde tussendoortjes, maar er zijn ook onderwerpen die de kinderen zelf belangrijk zullen vinden.
De onderwerpen worden besproken in de klas en de meningen komen terug in de leerlingenraad.


Hoe ziet het er dan uit
Uit elke groep van 5 t/m 8 wordt 1 leerling gekozen.
De leerlingen worden gekozen door de groep en mogen zich eerst verkiesbaar stellen.
Zij zullen om de maand vergaderen op donderdagmiddag. Voor iedere vergadering stellen we een agenda op met onderwerpen die vanuit de klas of vanuit het team aangedragen worden. De notulen zullen gepubliceerd worden via de infobrief en op deze pagina.