Visie

Domeinen van samenwerking

Eén van de belangrijkste gebieden is het creëren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar binnen een gedeelde pedagogische en didactische visie.

De ontwikkeling van een kind gaat heel snel, vooral in de eerste levensjaren. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij hebben hier binnen de opvang en het onderwijs professionele aandacht voor . Bij de overgang naar de basisschool zal een 'warme overdracht' plaatsvinden: Samen borgen wij de doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

Andere belangrijke domeinen van de samenwerking waarop we ons als KCFD richten zijn:

  • formele en informele uitwisselingen tussen opvang- en onderwijsmedewerkers;
  • de ouder- en wijkbetrokkenheid vergroten;
  • de deskundigheid van medewerkers vergroten;
  • activiteiten binnen- en buitenschools op elkaar afstemmen.