Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar:

 
 
15 september 2020 studiedag
7 oktober 2020 studiedag    
19 t/m 23 oktober 2020 herfstvakantie
18 november 2020 studiedag
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 kerstvakantie                                                       
4 februari 2021  studiedag
15 t/m 19 februari 2021 voorjaarsvakantie
10 maart 2021 studiedag
5 april 2021 tweede paasdag
27 april 2021 Koningsdag
3 t/m 14 mei 2021 meivakantie
13 en 14 mei 2021 hemelvaart
24 mei 2021 tweede pinksterdag
11 juni 2021 studiedag
9 juli 2021 studiedag
26 juli t/m 3 september 2021 zomervakantie

Vrij vragen 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag naar school; de verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij ouders, downloads.
  
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de verlofaanvraag op de website uitgebreid beschreven.