Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar:

 
 
14 t/m 18 oktober     herfstvakantie
1 november studiedag    
6 december     studiedag
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 kerstvakantie
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie                                                      
13 april 2e paasdag
20 april t/m 1 mei meivakantie
4 mei  studiedag
5 mei     bevrijdingsdag
21 en 22 mei hemelvaart
1 juni 2e pinksterdag
12 juni studiedag
13 juli t.m 21 augustus zomervakantie

Vrij vragen 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag naar school; de verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij ouders, downloads.
  
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de verlofaanvraag op de website uitgebreid beschreven.