Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar:

 
Studiedag 05-10-2023    
Herfstvakantie 16-10-2023 t/m    20-10-2023
Studiedag 06-12-2023    
Kerstvakantie  25-12-2023 t/m  05-01-2024
Studiedag 18-01-2024    
Voorjaarsvakantie    12-02-2024 t/m 16-02-2024
Studiedag 22-03-2024    
2e Paasdag 01-04-2024    
Meivakantie 22-04-2024 t/m 03-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024    
Studiedag 10-06-2024    
 Zomervakantie                   ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​  08-07-2024    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​   t/m        16-08-2024Vrij vragen 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag naar school; de verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij ouders, downloads.
  
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de verlofaanvraag in de digitale boekenkast in het ouderportaal uitgebreid beschreven.