Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar:

 
Studiedag 06-10-2021    
Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Studiedag 06-12-2021    
Kerstvakantie  27-12-2021  t/m  07-01-2022 
Studiemiddag 08-02-2022    
Voorjaarsvakantie  28-02-2022  t/m  04-03-2022 
Studiedag 18-03-2022    
2de Paasdag  18-04-2022     
Koningsdag  27-04-2022    
Meivakantie  25-04-2022 t/m  06-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022
2de Pinksterdag  06-06-2022     
Studiedag 30-06-2022    
Studiedag 15-07-2022    
Zomervakantie  25-07-2022 t/m  02-09-2022 


Vrij vragen 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag naar school; de verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij ouders, downloads.
  
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de verlofaanvraag op de website uitgebreid beschreven.