Stichting Leergeld Goirle en Riel

Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar kunnen meedoen in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden.
Stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie kunnen  bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en sommige niet vrijwillige schoolkosten.
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie.
Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club of school.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren.

Voor verdere informatie zie www.leergeld-goirle-riel.nl 
U kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle en Riel.

tel. 06-14113496
info@leergeld-goirle-riel.nl
of
vraag de brochure met antwoordkaart op school
postbus 68, 5050 AB, Goirle.