Medezeggenschapsraad ((G)MR)

Medezeggenschap 
 
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen die onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) vallen hebben zitting in de GMR. Dit zijn basisschool
't Schrijverke en basisschool Den Bongerd. Voor beide scholen is er dus één GMR en beide scholen hebben ieder hun eigen MR. Daarnaast werkt de GMR op Personele Unie niveau (Edu-Ley) samen met de GMR van Stichting Katholiek Onderwijs Goirle (SKBG). Zowel de MR als de GMR bestaan uit een vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van het team. De vertegenwoordigers worden gekozen voor 3 jaar door middel van openbare verkiezingen. De vergaderingen van de MR worden bijgewoond door een lid van de directie, die optreedt als vertegenwoordiger van het bestuur. Bij de GMR kan een bestuurslid indien gewenst aanwezig zijn.